Stone path to Morskie Oko Lake, Tatra Mountains / Poland

Stone path to Morskie Oko Lake, Tatra Mountains / Poland

Advertisements